Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SLU’

Dax att boka in årets islandshästföretagarseminarium. Sedan länge har datumet 29-30 oktober varit ute – nu finns också ett innehåll! Sista anmälningsdag är 12 oktober så anmäl er nu.

Denna gång håller vi till i Uppsala på Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Start vid lunch på fredagen med en unik företagare i form av Håkan Strotz som driver upplevelsebaserade familjeföretaget Urnatur på Omberg. Skogseremitage och design i skön kombination. Håkan kommer bl a att tala om förmågan att ta betalt för in unikitet. Därefter möter vi veterinären och forskaren Johan Bröjer från SLU som ska föreläsa om senaste rönen inom fångforskning. Det blir diskussion om vårt fortsatta nätverkande tillsammans med SIF och därefter gemensam middag.

På söndagen möter vi Karin Klerfelt som är konsult i affärsmannaskap med ett särskilt intresse för marknadsfrågor. Karin har varit islandshästföretagare en gång i tiden då hon och hennes man Anders drev turridningsfirma som utvecklades till konferensverksamhet på västkusten. Karins företag heter Astarcan och hon är även ambassadör för kvinnors företagande.

Kostnad 600 kr, föreläsningar och lokaler är subventionerade av medel från Jordbruksverkets satsning på oss. Resa och logi bokar och betalar var och en själv. Här finns inbjudan med anmälningsblankett.

Så möt upp – 120 företagare kom förra gången – hur många blir vi denna gång?

Annonser

Read Full Post »

Hippo Campus, satsningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet på att bl a förmedla aktuell kunskap till utövare, ordnar seminarium den 23-24 mars i Uppsala. Hästen på sommaren är temat för dagarna. Beteskvalitet, parasithantering, sto och föl på sommaren, giftiga växter, bete ihop med träning och tävling, fång, sommareksem, vallfoder mm. Läs mer i inbjudan. Sista anmälningsdag är 10 mars.

Read Full Post »

Tips om två seminarier med fokus på relationen häst-människa och hälsoeffekter kring djur och natur.

Den 16 oktober kl 10-16 anordnas ett symposium om interaktionen häst-människa. Det är på Södertörns högskola, söder om Stockholm och kostar inget att delta i. Föreläsarna har helt olika bakgrund men ett gemensamt intresse för hästen och samspelet med den: Marie Zetterqvist-Blokhuis, ridinstruktör och pedagogiklärare, Lena Stenwall och Marica Ljungholm, ridterapeuter verksamma inom psykiatrin i Skellefteå, Yngve Ryd, författare till bland annat Timmerhästens bok, Ingvar Svanberg, etnobiolog som bland annat forskat på sällskapsdjur och hästnomader, Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker, Jonna Bornemark, filosof. Läs mer här.

Den 6 november ordnas seminariet Grön entreprenör – naturens, djuren och trädgårdens betydelse för hälsan på SLU i Alanrp. Seminariet kostar 950 kr + moms och varar 9.30-16. Läs mer här. Observera att dagen tyvärr krockar med vårt eget stora företagarseminarium på Strömsholm…

Read Full Post »

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU söker kontakt med ägare till klapphingstar, dvs hingstar som inte har släppt ner båda testiklarna i pungen. Man vill genom blodprov studera genetiken bakom defekten kryptorchism. Läs mer här.

Read Full Post »