Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘HNS’

Islandshästföretagarna representeras av Åse Ericson vid ett möte om Regionala hästforum på Hästsportens Hus i Stockholm den 15 juni. ”Hästnäringen ska samverka kring gemensamma intressefrågor med fokus på hållbar tillväxt” står det på agendan och HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse är värd. Vårt nätverk har fått en punkt på dagordningen och jag ska presentera oss för representanter som i nuläget mest kommer från Svenska Ridsportförbundet. Mötet är en första ”kick-off” och dDet ska utföras pilotstudier på regionalt samverkansarbete i några första län som projektet valt ut. Läs mer om projektet här, det är finansierat av Livskraftigt Hästföretagande.

 

Annonser

Read Full Post »

Onsdag den 2 juni träffar hästfolk från alla näringar svenska politiker på HNS -Hästnäringens Nationella Stiftelses initiativ. Dagen kallas ”Framtida Hästkrafter – dialog, debatt och visioner”. Journalisten och debattledaren Lennart Ekdal håller i frågetrådarna under dagen och Sveriges jordbruksminister är på plats. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor. För SIF deltar generalsekretarere Anna Albinsson och ordförande Göran Fernsund. De har fått sig tillsänt Islandshästföretagarnas 10 synpunkter på det hästskatte-PM som vi har en del synpunkter på. Läs mer om dagen här.

Read Full Post »

FEIF har gått med i det europeiska nätverk som bildades vid EU Equus mötet 2009 i Uppsala (referat finns under kategorin Nyheter i hästnäringen – från den 8 november). Presidenten i FEIF, Jens Iversen,  är på plats idag den 21 januari på ett möte i Bryssel. Stefan Johansson, vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, är samordnare i gruppen som består av alla de större hästorganisationerna inom trav, galopp och ridsport i Europa. Man vill bl a arbeta för samverkan och inflytande, att visa på hästens och hästnäringens betydelse för samhällsekonomin, folkhälsan mm i EU. Läs mer här.

Jens Iversen, president i internationella islandshästförbundet FEIF och dansk därtill 🙂

Foto: Åse Ericson

Read Full Post »

Islandshästaktiva, däribland företagarna, var representerade vid Sveriges stora arrangemang, EU Equus 2009. Till Uppsala reste 165 hästdelegater från 20 länder. Fokus för dagarna låg på ”hästnäringens roll i framtiden i landsbygd och samhälle samt nätverkande”. Det är den tredje EU-konferensen som genomförts inom hästsektorn. Den första arrangerade Sverige under vår förra ordförandelandsperiod, 2001 och den andra var i Österrike 2005. Gunnar Werner representerade Svenska Islandshästförbundet på konferensen och Åse Ericson Islandshästföretagarna. Dessutom var Gunilla Sterner, aktiv islandshästmedlem och företagare, som till yrket arbetar på Länsstyrelsen och har arbetat med utredningen Hästkluster i Mälardalen, på plats. Från Island kom Kristinn Hugasson och även norska skolan Starum var representerade trots att dessa länder ännu ej ingår i EU. Läs om avsiktsförklaringen som EU´s hästsektor gjorde vid mötets avslutande här.

EU Equus 09 025

Representanter för tre av sex organisationer skriver på ”a letter of intent” om samarbete inom europeisk hästsektor: Mats Denninger (Hästnäringens Nationella Stiftelse), Cathy Mcglynn (EFTBA) och Harald Müller (FEI). Detta fördrag är rimligen något även för FEIF att stå bakom?

Read Full Post »