Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hästnäring’

Onsdag den 2 juni träffar hästfolk från alla näringar svenska politiker på HNS -Hästnäringens Nationella Stiftelses initiativ. Dagen kallas ”Framtida Hästkrafter – dialog, debatt och visioner”. Journalisten och debattledaren Lennart Ekdal håller i frågetrådarna under dagen och Sveriges jordbruksminister är på plats. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor. För SIF deltar generalsekretarere Anna Albinsson och ordförande Göran Fernsund. De har fått sig tillsänt Islandshästföretagarnas 10 synpunkter på det hästskatte-PM som vi har en del synpunkter på. Läs mer om dagen här.

Annonser

Read Full Post »

Hästföretag kan samarbeta och få bättre ekonomi. Med satsning på marknadsföring, utbildning och affärskoncept kan företag stärkas, som t ex redan görs i Frankrike där det finns särskilda hästkluster. LRF Mälardalen vill främja näringen i Uppland och Mälardalen. Man uppskattar att 2700 företag arbetar med häst i området. Låt oss hoppas att LRF är lika intresserade över hela landet att se hästnäringen som en viktig näringsgren. Islandshästföretagaren, tillika i ledningsgruppen för nätverket, Gunilla Sterner, har drivit projektet Hästkluster i Mälardalen som LRF nu uppmärksammar.

Läs artikel från Upsala Nya Tidning här.

Read Full Post »