Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘branschorganisation häst’

I december bildades en branschorganisation för yrkesverksamma hästföretagare, oavsett inriktning på verksamhet med häst. Hästföretagarna är namnet på den nationella organisationen. De ska arbeta med viktiga frågor  för näringen som är av generell karaktär, t ex skatter, lagar och regler, djurskyddsfrågor, allemansrätt, miljöfrågor mm. Ett stödjande kollegialt sammanhang ska organisationen också kunna fungera som. Medlemskapet kostar 300 kr för 2011. En interimsstyrelse är vald som ska arbeta till april 2011 då medlemsmöte hålls och styrelse väljs. Vid detta möte ska också serviceavgifter bestämmas men man kan alltså redan nu gå med i Hästföretagarna. Läs mer på den helt nystartade hemsidan. Vill du bli medlem så mejla till infoadressen så får du alla uppgifter. Interimsstyrelsen består av: ordförande Aja Blomberg Andersson (Falkenberg), sekreterare Åse Ericson (Falköping), kassör Peter Wirtberg (Götene), vice ordförande Annelie Andersson (Stockholm), ledamoter: Margareta Bendroth (Ulricehamn), Maria Kjellberg (Kungälv) samt Helena Richardsson (Göteborg). Det finns också en aktiv grupp på Facebook under namnet Hästföretagarna.

Annonser

Read Full Post »