Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bete’

Hippo Campus, satsningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet på att bl a förmedla aktuell kunskap till utövare, ordnar seminarium den 23-24 mars i Uppsala. Hästen på sommaren är temat för dagarna. Beteskvalitet, parasithantering, sto och föl på sommaren, giftiga växter, bete ihop med träning och tävling, fång, sommareksem, vallfoder mm. Läs mer i inbjudan. Sista anmälningsdag är 10 mars.

Annonser

Read Full Post »