Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyheter i hästnäringen’ Category

I december bildades en branschorganisation för yrkesverksamma hästföretagare, oavsett inriktning på verksamhet med häst. Hästföretagarna är namnet på den nationella organisationen. De ska arbeta med viktiga frågor  för näringen som är av generell karaktär, t ex skatter, lagar och regler, djurskyddsfrågor, allemansrätt, miljöfrågor mm. Ett stödjande kollegialt sammanhang ska organisationen också kunna fungera som. Medlemskapet kostar 300 kr för 2011. En interimsstyrelse är vald som ska arbeta till april 2011 då medlemsmöte hålls och styrelse väljs. Vid detta möte ska också serviceavgifter bestämmas men man kan alltså redan nu gå med i Hästföretagarna. Läs mer på den helt nystartade hemsidan. Vill du bli medlem så mejla till infoadressen så får du alla uppgifter. Interimsstyrelsen består av: ordförande Aja Blomberg Andersson (Falkenberg), sekreterare Åse Ericson (Falköping), kassör Peter Wirtberg (Götene), vice ordförande Annelie Andersson (Stockholm), ledamoter: Margareta Bendroth (Ulricehamn), Maria Kjellberg (Kungälv) samt Helena Richardsson (Göteborg). Det finns också en aktiv grupp på Facebook under namnet Hästföretagarna.

Annonser

Read Full Post »

Från och med den 1 augusti 2010 gäller följande nya regler för hästhållning:

* Stallinredning ska tåla hästsparkar och boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses.

* Hästar ska dagligen få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

* Hästar får inte stå uppstallade i spilta mer än 16 timmar per dygn.

De springande punkterna i ändringarna som jag ser det är: hästen ska ha sällskap. Hästar är sociala djur som lever i flockar i vilt tillstånd. Isolering av tamhästar kan ge upphov till bland annat stereotypier, apati och andra tecken på ökad stress, säger Jordbruksverkets Sara Gabrielsson på enheten för häst, fjäderfä och vilt. Att inte tillgodose hästens behov av social kontakt anser Jordbruksverket inte är förenligt med god djurhållning. Hästars behov av att röra sig fritt ska tillgodoses. Hästar är djur som naturligt ägnar en stor del av dygnet åt att röra sig. Vetenskapliga studier har visat att behovet av att röra sig fritt både är kopplat till beteende och till fysiska behov. Hästar som hålls inne får fysiska besvär. Det finns också ett samband mellan hagvistelse och bentäthet, där hästar som fått vistas i hage en stor del av dygnet fått högre bentäthet än hästar som bara stått i box och ridits, säger Sara Gabrielsson.

Läs mer om de nya reglerna på Jordbruksverkets hemsida.

Nyligen publicerades en enkät som Agneta Sandberg, en studerande vid SLU, skickade ut till hästuppfödare i Västra Götaland angående beteendestörningar hos häst. Här kan ni läsa examensarbetet. Det var intressant att läsa att islandshästuppfödarna är de som är mest likformiga i sitt sätt att föda upp hästar av alla uppfödargrupper som tillfrågats. Närmare 90 % av islandsfölen föds upp i lösdrift eller i gruppbox. Den genomsnittliga åldern för fölens avvänjning för alla rasgrupper var 7,6 månader. 87 % av alla hästar, oavsett ras, hade direkt social kontakt med andra hästar vilket gladde författaren. Hur många individer som hade beteendestörningar hade hon dock ej helt fått fram utan bara en uppskattning av hur många uppfödare som sett olika slags stereotypier. Hagvandring och läppklapper låg i topp med 9 % vardera medan så många som 40 % sett träätning. Men här resonerade många uppfödare att man var osäker på om träätningen verkligen var ett uttryck för stress och stereotypi, snarare ett uttryck för ett naturligt behov. Flera av trätuggarhästarna hade fri tillgång på grovfoder. Att lägga ut sly och grenar, förutom tillräcklig mängd stråfoder, är ett sätt att låta hästarna få utlopp för sitt behov, anser författaren och flera av uppfödarna.

Text och foto: Åse Ericson

Read Full Post »

Islandshästföretagarna representeras av Åse Ericson vid ett möte om Regionala hästforum på Hästsportens Hus i Stockholm den 15 juni. ”Hästnäringen ska samverka kring gemensamma intressefrågor med fokus på hållbar tillväxt” står det på agendan och HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse är värd. Vårt nätverk har fått en punkt på dagordningen och jag ska presentera oss för representanter som i nuläget mest kommer från Svenska Ridsportförbundet. Mötet är en första ”kick-off” och dDet ska utföras pilotstudier på regionalt samverkansarbete i några första län som projektet valt ut. Läs mer om projektet här, det är finansierat av Livskraftigt Hästföretagande.

 

Read Full Post »

Onsdag den 2 juni träffar hästfolk från alla näringar svenska politiker på HNS -Hästnäringens Nationella Stiftelses initiativ. Dagen kallas ”Framtida Hästkrafter – dialog, debatt och visioner”. Journalisten och debattledaren Lennart Ekdal håller i frågetrådarna under dagen och Sveriges jordbruksminister är på plats. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor. För SIF deltar generalsekretarere Anna Albinsson och ordförande Göran Fernsund. De har fått sig tillsänt Islandshästföretagarnas 10 synpunkter på det hästskatte-PM som vi har en del synpunkter på. Läs mer om dagen här.

Read Full Post »

Ridleder poppar upp här och var i Skåne – nu senast i Trelleborgs kommun vilket blir den första av sitt slag i den kommunen (i alla fall officiell sådan).

Läs mer här.

Read Full Post »

Glad nyhet för hästföretagare i Halland. Nu finns medel för att driva projektet Tema Företagsutveckling häst i Halland under tre års tid. Håll ögon och öron öppna för olika arrangemang kring företagsutveckling genom hemsidan för HästHalland och tveka inte att ta kontakt om du vill utveckla din verksamhet t ex genom samverkan med andra. Läs mer här.

Fakta: Projektet Företagsutveckling Häst syftar till att skapa förutsättningar som leder till fler hållbara och livskraftiga företag och affärsmässiga företagare inom området häst i Halland. Projektet kommer också att arbeta med insatser för att utveckla nya produkter, tjänster och marknader för företagarna inom hästnäringen i länet.

Företagsutveckling Häst är ett initiativ från de halländska kommunerna som tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet Halland äger och driver projektet. Projektet finansieras av de halländska kommunerna, Region Halland, LRF, Hushållningssällskapet Halland och genom Landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen Halland.

Read Full Post »

På onsdag kl 20 i SVT2 startar serien Draknästet igen. Programmet där förhoppningsfulla entreprenörer och innovatörer möter riskfinansiärer och försöker sälja in sina affärsidéer. Det är både roligt och lärorikt att följa presentationerna. Den 17 mars kommer Ulrika Nordenstam, medlem i Islandshästföretagarna från Västsverige att presentera en sadelbag med hängfunktion som heter HITCH. Ulrikas företag i detta sammanhang heter Northern Well. Läs mer om produkterna här: Broschyr.

Read Full Post »

Older Posts »