Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

Onsdag den 2 juni träffar hästfolk från alla näringar svenska politiker på HNS -Hästnäringens Nationella Stiftelses initiativ. Dagen kallas ”Framtida Hästkrafter – dialog, debatt och visioner”. Journalisten och debattledaren Lennart Ekdal håller i frågetrådarna under dagen och Sveriges jordbruksminister är på plats. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor. För SIF deltar generalsekretarere Anna Albinsson och ordförande Göran Fernsund. De har fått sig tillsänt Islandshästföretagarnas 10 synpunkter på det hästskatte-PM som vi har en del synpunkter på. Läs mer om dagen här.

Annonser

Read Full Post »

Den internationella organisationen ISES (International Society for Equitation Science) har världskonferens i Uppsala och på Strömsholm den 31 juli- 2 augusti 2010. På schemat står: samverkan häst och ryttare-fysiskt och psykiskt under inlärning och träning med bla Andrew MacLean och Lars Roepstorff. Hästarbete i praktiken – att träna hästar och lära ut till ryttare samt Människors säkerhet och hästars välfärd – två sidor av samma mynt med bl a Jan Ladewig.

Alla är välkomna, medlemmar i ISES har viss rabatt. Om man anmäler sig innan den 9 juni kostar seminariet 2875 kr och då ingår också luncher, kursdokumentation samt resan till Strömsholm.

Läs mer här.

Read Full Post »

Kryssa för fredag-lördag den 29-30 oktober 2010 i kalendern. Då blir det riksseminarium för Islandshästföretagarna för tredje gången. Denna gång troligen i trakten av Uppsala-Stockholm för att underlätta för våra långresande gäster. Vi räknar med att förutom att fortbilda oss och umgås med varandra, även ta ett steg framåt vad det gäller formaliserandet av nätverket Islandshästföretagarna som förening/organisation. Medlemmar i nätverket får direkt inbjudan via mejl.

Read Full Post »

Ridleder poppar upp här och var i Skåne – nu senast i Trelleborgs kommun vilket blir den första av sitt slag i den kommunen (i alla fall officiell sådan).

Läs mer här.

Read Full Post »

Glad nyhet för hästföretagare i Halland. Nu finns medel för att driva projektet Tema Företagsutveckling häst i Halland under tre års tid. Håll ögon och öron öppna för olika arrangemang kring företagsutveckling genom hemsidan för HästHalland och tveka inte att ta kontakt om du vill utveckla din verksamhet t ex genom samverkan med andra. Läs mer här.

Fakta: Projektet Företagsutveckling Häst syftar till att skapa förutsättningar som leder till fler hållbara och livskraftiga företag och affärsmässiga företagare inom området häst i Halland. Projektet kommer också att arbeta med insatser för att utveckla nya produkter, tjänster och marknader för företagarna inom hästnäringen i länet.

Företagsutveckling Häst är ett initiativ från de halländska kommunerna som tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet Halland äger och driver projektet. Projektet finansieras av de halländska kommunerna, Region Halland, LRF, Hushållningssällskapet Halland och genom Landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen Halland.

Read Full Post »