Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

Fång på Wången

Ledande experten på fång i Sverige, veterinär Ove Wattle från SLU i Uppsala, kommer till Wången i Jämtland och har seminarium i teori och praktik om den mycket komplexa hovsjukdomen fång. Onsdag den 17 mars kl 14.00-19.30 i aulan. Kostnad 200 kr, fika och middag ingår. Sista anmälningsdag den 15 mars och anmäl till ulf.hedenstrom@wangen.se Frågor? Ring 070-5439767.

Annonser

Read Full Post »

Nu är programmet spikat för första träffen i region 6 lördag den 13 mars i Kristianstad. Det kommer att handla om företagsutveckling och en hel del marknad med hjälp av läraren Micke Tegnér. Läs mer på inbjudan! I april blir det en träff till – då med fokus på ekonomi.

Kostadsfritt är det – så är du en av dem som asner att EU bara kostar oss pengar att vara med i – här är chans att få lite återbäring och förhoppningsvis ett starkare och mer lönsamt företag 🙂

Read Full Post »

Just nu gör Lantbrukarnas Riksförbund LRF en särskild satsning på Säkert Bondförnuft – en verksamhet/kurs som går ut på aktivt gå igenom och planera för sin egen gårds ökade säkerhet, för dig själv, familjen och dina kunder. Bondens liv med jord och skog är en av de mest drabbade arbetsmiljöerna vad det gäller dödsfall och livsbeständiga funktionshinder. Inte minst vad det gäller djurhantering. Med ett hästföretag har man även i högre grad än den producerande bonden, ett stort ansvar för kunder som ska kunna vara trygga på gården.

I skrivande stund finns det 24 aktiviteter planerade över hela landet. Du finner dem på Kompass kurskalenderhemsida. En plats där du för övrigt kan prenumerera på tjänsten att få reda på när det arrangeras kurser (inte bara LRF) som är av intresse för din verksamhet. Gå in under Kurser/seminarier och sök på Säkert Bondförnuft. Länk till Kompass här.

Read Full Post »

Tips för dig som vill använda hästen och naturen i en läkande verksamhet. Grön entreprenör heter en kurs på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (Skåne). Naturen, djurens och trädgårdens betydelse för hälsan, totalt 5 kursdagar i vår. Sista anm dag 19 februari.

Här finns inbjudan och mer information.

Read Full Post »

Värt att notera är en nätnyhet  i Tidningen Ridsport nyligen om att en ridstigsförening startats i Kullabygden i Skåne 2009 som åtminstone en av vårt nätverks medlemmar är initiativtagare till – kanske fler? Det vore spännande att höra mer om den och även andra ridvägsföreningar. Tänker nu inte bara på de långa ridlederna som finns utan också mer vardagsbetonad ridning.

Det vore utmärkt om vi kunde delge varandra lösningar för ridning i särskilda områden där många vill ha en del av kakan och det gäller att hitta samarbetesformer för att inte naturen ska förfaras eller människor och djur försätts i farliga situationer. Även markägare är förstås oerhört viktiga i sammanhanget.  Jag vet att man t ex på Onsalahalvön utanför Kungsbacka (nära Göteborg) har löst det med något slags ridkort till olika ridvägar, i ett mycket tätbebott område som samtidigt helt till nyss varit ”riktiga landet”. I det fallet samarbetade man med LRF (Lantbrukarna Riksförbund) och markägare i framtagandet av ridkort.

Här hittar du förresten en lista över Sveriges ridleder från förra sommaren – kan du komplettera den så gör gärna det!

Åse Ericson

Read Full Post »

Nu har våra regionala kontaktpersoner fått iväg inbjudningar till massa olika fortbildningstillfällen i vår – ämnena är bl a: marknadsföring, sociala medier, turismen som framtidsnäring, stall- och lösdriftsmiljö med praktiska mark-, foder- och vattenlösningar, juridik för hästföretagare, möten med olika entreprenörer, instruktörs- och ledarfortbildning, foderkurs, information från Skatteverket, konkreta ansökningar om investerings- och projektstöd från EU – hur gör man?

Gå in på vår hemsida under Aktiviteter på gång och välj din egen region eller titta på riksaktivitet!

Read Full Post »

Årsskifte innebär ofta nya regler. Så även sådana som påverkar oss hästföretagare.

1. Från och med årsskiftet är det enligt Djurskyddslagen otillåtet att använda taggtråd som stängsel till hästar, även korttidsbeten på sommaren.

2. Fr o m den 1 augusti 2010 träder ett antal nya regler i kraft som reglerar hästens behov av socialt umgånge och rörelsebehov, viktiga delar av hästens beteende som islandshästen generellt ofta är välförsedd med. Hästen ska t ex dagligen kunna röra sig fritt i samtliga gångarter – kan behöva ses över i relation till hagarnas utformning. Läs mer under Jordbruksverket och Djur – det finns flera länkar också på vår egen hemsida. Jag kan dock ej se att det finns någon ny broschyr om djurskyddsbestämmelser för häst, gjord senare än 2008.

3. Vid årskiftet infördes också en ny behörighetsreglering som innebär att Jordbruksverket kan godkänna personer med humanmedicinsk legitimation för verksamhet inom djurens hälso-och sjukvård, utöver veterinärer. Godkännandet kräver dock att yrkesutövaren har tillräcklig veterinärmedicinsk kunskap. Regeringen har överlåtit åt Jordbruksverket att fastställa kraven när det gäller utbildning och erfarenhet inom veterinärmedicin. Yrkesutövaren tillhör då djurhälsovårdspersonalen och kan därmed arbeta under eget ansvar. I och med den nya lagen kommer veterinärer, djursjukvårdare och hovslagare liksom sjukgymnaster och sjuksköterskor med viss veterinärmedicinsk vidareutbildning att räknas in i en grupp kallad djurhälsopersonal. Djurhälsopersonalen kommer att vara kopplad till en ansvarsnämnd under Jordbruksverket som skall fungera ungefär som Socialstyrelsen gör för humanvården. Djurhälsopersonalen blir därmed själva ansvariga för sina behandlingar och alternativmedicinare kommer då också att bli åtalbara om de felbehandlar, orsakar onödigt lidande eller fördröjer kontakt med veterinär.
 
Innan denna lag kom till så var det endast veterinärer som var legitimerade för att jobba med djur. I övrigt kunde i princip vem som helst ge behandlingar till djur utan krav på utbildning (dock ej behandlingar som operativa ingrepp, ge injektioner, behandla sövda eller lokalbedövade hästar etc).  Ansvarig för behandlingen var då djurägaren och utövaren gick därmed fri vid en eventuell felbehandling.

Just nu dras riktlinjerna upp för en kompletterande utbildning för yrkesutövare med legitimation inom humanvården. Dessa riktlinjer och fastställande av utbildningen skall vara klart i februari 2010. Utbildningen kommer sedan att ges vid SLU. Info kommer inom kort både på SLU och Jordbruksverkets hemsidor.

4. Kassaregisterlagen har tillkommit från årsskiftet. Det innebär att en företagare som tar emot kontant betalning av kund överstigande 4 basbelopp per år (169 600 kr år 2010) måste ha en särskilt godkänd kassaapparat och erbjuda kunden kvitto. Det finns dock sätt för företagare med en till större delen fast kundkrets som betalar kontant att ändå slippa medtaga en otymplig kassaapparat i vardagsarbetet 🙂 Vid betalningstillfället kan företagaren ställa ut en kontantfaktura till kunden (kundens namn och adress på fakturan utöver de vanliga uppgifterna) och ta emot kontant betalning. Här står Skatteverkets information.

Read Full Post »