Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Vid den danska Europahøjskolen i Kalø erbjuds sommaren 2010 kurser om Island, dess historia, kulturen och hästarna. Hästen och hela familjen kan följa med på veckokurs eller så lånar du islandshäst av Kalø Ekologisk Landbrugsskole. Utbildningen kan bli en bra grund för mer avancerad ”storytelling”, dvs att du kan berätta mer om Island än bara om dess hästar till dina kunder. Läs mer på hemsidan. Hästinstruktör är Trine Risvang som är examinerad B-instruktör.

Annonser

Read Full Post »

Kostnadsfri utbildning i ekonomi vid tre tillfällen i Tomelilla, 26/1, 28/1 och 2/2. Kursen är riktad till lantbrukare och andra företagare med gemensamma nämnaren, företagare på landet. LRF Konsult utbildar i ekonomisk förståelse, resultat- och balansräkning, likviditet och finansiering, enkla beräkningar utifrån det egna företaget. Läs mer här.

Read Full Post »

Lördagen den 5/12 klockan 13-16 träffas Islandshästföretagarna i Stockholmsregionen på Lillhästen i Stav i Västerhaninge. 

Vi inleder med några ord från Ylva Hagander, Fors Gård och Madeleine Tingshagen, Lillhästen i Stav som ska berätta om sina erfarenheter som företagare. Gunilla Sterner  tipsar om utbildningsmöjligheter utanför vårt nätverk. Foderrådgivare Anette Larsson pratar foder och foderstatberäkning. Just i år har det blivit mycket grovfoder, men på grund av det torra vädret är ofta proteinvärdena låga i förhållande till energivärdena. Hur löser man sin foderstat då? Ta gärna med din höanalys.Därefter kommer vi att diskutera vårt kompetensutvecklingsbehov i regionen. Vad känner du att just du som islandshästföretagare behöver lära dig för att bli mer konkurrenskraftig? Kom med önskemål, förslag och idéer! Kanske finns några som vill starta ett nätverk i nätverket, för att till exempel bygga ridleder eller arbeta med försäkringsfrågor? Dessutom ska vi bestämma en tid och kanske plats för en eller två fortbildningsdagar i vår region under våren.

Detta blir också ett tillfälle att knyta nya kontakter med företagare inom olika delar av islandshästvärlden i vår region. Vi bjuder på fika och macka och det kostar inget att delta på mötet. Färdbeskrivning finns på www.lillhastenistav.se Anmälan skickas till Fenella Dunlop fenella@eriksdal.biz senast den 27/11.

Sprid gärna denna information till islandshästföretagare i regionen som inte fått den och varmt välkommen!

Read Full Post »

Just nu pågår en undersökning om hur SLU bäst kan bistå näringen – men det är snabba ryck på att svara på enkäten. Senast imorgon torsdag den 19 november ska svaren vara inne. Målgruppen är hästföretagare och de som är berörda av hästnäringen. Personer som i sitt arbete eller på fritiden har kontakt med hästar, hästföretagare och/eller hästfolk är också målgrupp för enkäten.

http://enkater.slu.se/fardigaenkater/previewenkat.cfm?typkoll=snabb&enkat_ID=1283&hemlig=928339382434

Read Full Post »

I vår kan företagare i Västra Götaland bli bättre på att ta hand om de som står för pengar in i hästföretaget, kunderna. Ni som var med på förra företagarseminariet vet vad Det goda värdskapet innebär. Nu finns chansen att utbilda sig i Skara, Munkedal och Borås.

Det finns också möjlighet att gå kurs i konsten att berätta en god historia. Sedan tidernas begynnelse vet vi att den som kan berätta en historia och fånga människors uppmärksamhet når långt. Storytelling är ett ord på modet för det och man kan lära sig vissa lyckade grepp även om man själv tycker att man är en hopplös berättare! Uddevalla, Göteborg och Skara erbjuder kursen.

Det goda värdskapet: Borås 21/1-2010  Munkedal 28/1,  Skara 4/2.

Storytelling:   Uddevalla 11/3, Skara 19/3, Göteborg 25/3.

Read Full Post »

Samordnare i regionala organisationen Hästen i Skåne, Marianne Andersson, bjuder in till ett möte om ridvägar. Syftet är att skapa ett nätverk för aktörer som är intresserade av uppbyggnad och tillgänglighet kring ett ridvägsnät i Skåne. Det måste väl ligga många skånska islandshästföretag varmt om hjärtat?

Dag 3/12 2009 kl 18.00, plats Höör, anmäl till Marianne 0708-44 82 62 senast 27/11. Mer info här.

Read Full Post »

För sem 09 003Det var fullknökat på Islandshästföretagarnas seminarium 2009 på Strömsholm, 125 deltagare med spridning från Kiruna till Toscana i Italien plus 10 studerande vid ridinstruktörsutbildningen på Strömcholm tog chansen att mötas.

Efter en kort introduktion inledde Lennart Lindén och Morgan Alling en föreläsning om vådan av att se i syne och höra i höre. Hur hanterar man besvärliga människor var utgångspunkten för deras samtal som mycket snart också blev ett samtal med publiken. Inte så vanligt men väldigt roligt tyckte Lennart & Morgan över responsen. – Inte visste jag att jag var en besvärlig människa, hördes en och annan mumla. För i sina mest uttänjda former kan de allra mest positiva egenskaperna bli besvärliga för omgivningen. Och hur handskas man med det?

För sem 09 006Stephen Karpman har definierat tre arketyper av ”besvärliga människor” i Karpmans dramatriangel: förföljaren, hjälparen och offret. Vilken roll spelar du och jag? Ofta är vi en blandning av alla tre (i sin positiva form är vi gränssättare, stödjare och ödmjuka). Men när vi plötsligt hamnar för långt ut på skalan är risken att vi blir ”too much” för omgivningen. Deltagarna fick tillgång till verktyg på plats men också inloggningskoder till Lennarts hemsida med uppgifter att jobba vidare med hemma. Dagen fortsatte med kunskap om hjärnans funktion, om att avstå konflikter med människor som hamnat i röd zon, konsten att ta ansvar för sin egen förändring – inte andras och undvika att ge besvärliga människor den vinst de söker med sitt beteende. 

För sem 09 008Pether Markne fortsatte dagen med sitt sätt att närma sig häst och ryttare. Han är en tränare med stor bredd, dressyr och hoppning, unga ryttartalanger liksom eliträvar. Denna dag mötte Pether ett bekant ekipage, Denni Hauksson på Disa, och ett för honom helt nytt ekipage, Jenny Göransson på Snerrir frá Bae. Vi fick följa hur Pether arbetade vägen fram för att uppnå en större bärighet hos Snerrir och än mer effektiva inverkningar hos Jenny. – Det gäller att hitta hjulet i rörelsen i hästen, säger Pether. Innan man hittar det För sem 09 018rullande hjulet på rakt spår, där hästen använder bakben, lyfter upp sig och ryttaren med magmuskler, rygg och bakdel, vidare till hals och huvud så får man leta efter hjulet sidledes. När hästen börjar svänga, ge efter, bli lösgjord och åtkomlig på det böjda spåret, korta stunder även det förböjda spåret, leder det vidare till ett lösgjort och så småningom samlat ”hjulande” på rakt spår. Rött ljus, orange ljus, grönt ljus – Pether använder ofta liknelser för ryttaren för att nå fram, enkelt, vänligt och inte sällan väldigt humoristiskt. Han berättade om sin tränarroll, att det är nödvändigt att se att människor är lika olika som hästar är – att försöka hitta fram till individen. – Man måste sätta sig själv i situationen där eleven är, förklarade Pether och det är häftigt när det klickar till, när plötsligt en insikt kommer. Två timmars arbete med två olika hästtyper och två ryttare, varav Pether kände den ena tidigare, gav inspiration, mersmak och en stor respekt för det arbete det faktiskt är att ge hästen en ärlig chans att bli stark och mjuk.

Kvällen avslutades med middag och samtal i de regionala grupper som landets islandshästföretagare är uppdelade i. Det finns budgeterade medel för minst en våraktivitet 2010 ute i regionerna och några timmar på kvällen och lördagförmiddagen ägnades åt att reka behoven.

Lördagens tyngdpunkt låg på ekonomi. Hästföretag generellt är inte direkt kända för sin stora lönsamhet och en anledning till det är de kostnader det innebär att ha häst och faciliteterna runt. En del kostnader kanske vi till och med blundar för, för den största drivkraften för många i hästbranschen är inte pengar. Lars-Gösta Nauclér är inte bara en duktig ekonom, han vet hur han ska få islandsmänniskors hjärtan att bulta. Vad kan vara en snabbare väg till TB1 och TB2 (täckningsbidrag) än att på isländska deklamera dikten om hjältehästen Freyfaxi, från Hrafnkells saga 1270?

SM 2009 010Från dikt till bidragskalkyler alltså. Först en genomgång av intäkter och särkostnader och därefter fick sällskapet dela upp sig efter intresse i sju olika kalkylgrupper. Dessa delade senare upp sig ännu fler kalkyler efter behov, celldelning på hög nivå. Nåcke hade skapat grundkalkyler för följande vanliga verksamheter i islandshästnäringen: ridskola, turridning, uppfödning och försäljning, inackordering, hästträning, ridläger, tjänster såsom hovslageri, massage, inhyrd tränare, sadelinprovning mm. Nu fick grupperna i uppdrag att analysera kalkylerna, var intäkter-kostnader rätt uppskattade etc. Ett intensivt arbete påbörjades och knappt två timmar senare var det genomgång med mer eller mindre uppmuntrande resultat. Kalkylerna ska nu skrivas rent och senare distribueras ut till deltagarna. Det kommer säkert att finnas många synpunkter, sade Nåcke och det är själva meningen med kalkyler. För en kalkyl är ingen total sanning – den ser olika ut för alla företag men lärdomen idag var att det skadar inte att då och då faktiskt räkna på sina olika näringar var för sig  :-).

Åse Ericson

Read Full Post »

Older Posts »