Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

Varför inte utveckla ditt företag och/eller din förening i ditt geografiska närområde genom ett Leaderprojekt? Idag tillhör 98 % av alla som bor på landsbygden ett Leaderområde. Leader står för lokal landsbygdsutveckling genom ökat samarbete. Tre parter är inblandade i ett Leaderprojekt, den offentliga, den privata och den ideella. Idag finns det 650 Leaderprojekt beviljade. Läs mer i ATL-artikeln här.

På Jordbruksverkets hemsida finner du all fakta om att söka Leaderpengar. Där går också att läsa om de ca 50 projekt som berör häst och hästturism som finns i databasen.

Annonser

Read Full Post »

Anna Lundberg driver för Hushållningssällskapets räkning ett projekt att bilda ett nätverk kring ridleder och körvägar i Sverige. Ett möte är utlyst i Vänersborg fredag den 23 oktober och Anna låter hälsa att även om man inte kan delta pga det korta varslet så finns det möjlighet att kliva på nätverket längre fram. Tankar, åsikter och funderingar i ämnet vill Anna gärna få ta del av och vill du ha fortlpande information om kommande möten så mejla till anna.lundberg@hush.se. Förutom diskussioner kommer man att kunna lyssna till andras erfarenheter i form av: erfarenheter från Halland – Elisabeth Falkhaven, erfarenheter och idéer från Göteborgs satsning på ridsport – Rune Karlsson & Lauri Perälä, information om Landsbygdsnätverket – Jordbruksverket, informationsspridning – hur når vi ut till dem som behöver kunskapen? – Helena Granath, informatör på HS,  Säker Häst på Orust – ridvägar i kombination med utbildning – Ingvor Ohlsson & Anna Lundberg.

Read Full Post »

Träff i Stockholmsregionen 5 december 2009

Lördagen den 5/12 klockan 13-16 träffas Islandshästföretagarna i Stockholmsregionen på Lillhästen i Stav i Västerhaninge. Vi inleder med några ord från Ylva Hagander, Fors Gård och Madeleine Tingshagen, Lillhästen i Stav som ska berätta om sina erfarenheter som företagare. Därefter kommer vi att diskutera vårt kompetensutvecklingsbehov i regionen. Vad känner du att just du som islandshästföretagare behöver lära dig för att bli mer konkurrenskraftig? Kom med önskemål, förslag och idéer!

Gunilla Sterner kan tipsa om utbildningsmöjligheter utanför vårt nätverk och dessutom ska vi ordna en fortbildningsdag i vår region under våren. Detta blir också ett tillfälle att knyta nya kontakter med företagare inom olika delar av islandshästvärlden i vår region.
Vi bjuder på fika och macka och det kostar inget att delta på mötet. Färdbeskrivning finns på www.lillhastenistav.se. Anmälan skickas till Fenella Dunlop fenella@eriksdal.biz. Varmt välkommen!

Read Full Post »

Ulla Tillström, en av två regionansvariga i region norr (1), tipsar om Hästens Dag på Jamtli i Östersund den 25 oktober.

Det blir intressanta föredrag, Bosse Angelöw talar om coaching, positivitetsträning och självbild och Kari Lawe om hästavelns utveckling i Jämtland. Fotoutställningen Stallflickor, en berättelse om passion och styrka, av fotografen Theresia Viska samt filmvisning, Till minnet av Timmerköraren. Det blir hästuppvisning med islandshäst med Dille gård, forbönder, beridet bågskyttem ridtravaruppvisning. En lång härlig hästdag helt enkelt och tillfälle att träffa vänner och kollegor.

Fotoutställningen pågår från den 25 oktober till den 10 januari 2010.

Mer info på Jamtlis hemsida.

Read Full Post »

Hästföretag kan samarbeta och få bättre ekonomi. Med satsning på marknadsföring, utbildning och affärskoncept kan företag stärkas, som t ex redan görs i Frankrike där det finns särskilda hästkluster. LRF Mälardalen vill främja näringen i Uppland och Mälardalen. Man uppskattar att 2700 företag arbetar med häst i området. Låt oss hoppas att LRF är lika intresserade över hela landet att se hästnäringen som en viktig näringsgren. Islandshästföretagaren, tillika i ledningsgruppen för nätverket, Gunilla Sterner, har drivit projektet Hästkluster i Mälardalen som LRF nu uppmärksammar.

Läs artikel från Upsala Nya Tidning här.

Read Full Post »

Idag den 15 oktober har Svenska Dagbladet en särskild bilaga om svenskt hästliv, Framtida hästkrafter heter den. Det är Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)  som ligger bakom. Man vill nå ut brett med hur stor hästnäringen egentligen är. 28 000 heltidsarbeten och en miljon svenskar som rider, kör eller umgås regelbundet med hästar. Det är inte försumbart. En annons om vårt nätverk Islandshästföretagarna såg SIF´s tillförordnade generalsekreterare till kom in. Återstår att se om det blir kontakter i olika led, till nätverkets infoadress har det redan kommit respons.

Förutom publikation i SvD så kommer tidningen också att delas ut på riksanläggningarna och på ATG-kliniker.

Read Full Post »

Lantbrukets kvinnor syns inte i statistik eller forskning, menar LRF´s jämställdhetsakademi. Om det stämmer rakt översatt till hästnäringen återstår att se. Statistik över hästnäringen är knappast uppdaterad, siffran över de 10 000 heltidsarbetena i branschen är många år gammal nu. I tidningen Göteborgs-Posten kan man läsa artikeln om hur det står till med den arbetsmässiga och ekonomiska jämställdheten inom lantbruket och i utkanten tar man även upp hästnäringen. ”Maskinmjölkningen har dock inneburit att mjölkhanteringen har maskuliniserats medan hästhanteringen feminiserats, vilket lett till statusförändringar, som i sin tur påverkat ersättningen. Kvinnors sysslor har lägre status och är sämre betalda eller obetalda.” Viktiga saker att tänka på när man prissätter sina tjänster eller varor i ett företag. Det handlar inte bara om rena kostnader, det handlar även om värdering av tid, kunskap, risk och administration. Företagaren måste ta betalt för att efter sin karriär kunna få pension eller en vettig föräldra- och sjukpenning under livets gång.

Här finns rapporten Den osynliga entreprenören att läsa. LRF´s tankesmedja Jämställdhetsakademin har dessutom en egen blogg.

Read Full Post »

Older Posts »