Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2009

Islandshästföretagarna har fått en särskild inbjudan till utbildning i affärsutveckling för kvinnor som driver företag från Karin Klerfelt och hennes Astarcan. Karin har ett gott öga till islandshästar och vet om vårt nätverk. När det helt nyligen blev klart att hennes företag får chans att driva utbildningsprogram under hösten, finansierat av EU och de sk ”Maud-pengarna”, så skickade hon en särskild inbjudan till Islandshästföretagarna. Så alla kvinnor som har ett minst tre år gammalt företag vars säte ligger i Stockholms län: ta chansen om du till ingen kostnad vill vidareutveckla dig och ditt företag i oktober/november månad. Det finns varianter på tid och intensitet i programmet. Läs mer i programmet. Anmäler du dig innan den 20 oktober sparar du in anmälningsavgiften på 1500 kr.

Programmet omfattar sju träffar:

1. Kick-off. Tema: min väg framåt. Var står jag om ett år, två år, fem år? Vägen dit och min plan.

2. Tema: hur kan jag växa? Tillväxtstrategier och tillväxtmöjligheter.

3. Tema: hur kan jag synas mer och bättre? Om professionell marknadsföring med tonvikt på webb och sociala medier.

4. Tema: hur kan jag öka försäljningen? Att skaffa nya kunder, ta betalt och få nya intäkter.

5. Tema: hur ska jag finansiera min verksamhet? Vilka olika möjligheter finns att skaffa kapital? Vad behöver jag förbereda inför ett möte med finansiärer?

6. Tema: hur arbetar jag med externa partners? Såsom mentorer, advisory board och styrelse.

Kick-out. Tema: avslutning och grand final: min plan framåt – såhär är/blev den. Bilda nätverk, skåla och önska varandra lycka till!

PS Om namnet Klerfelt känns bekant så kan det vara så att du varit med ett tag i islandshästvärlden och minns att Karin och hennes man Anders Klerfelt drev ett turridnings- och konferensföretag på västkusten under 90-talet. Anders har också varit lagledare för svenska islandshästlandslaget.

Annonser

Read Full Post »

Jordbruksverket har bearbetat sin hemsida och nu är det lättare att hitta till avdelningen häst. Innehållet riktar sig både till den som arbetar med häst i sitt företagande och till privatpersoner som äger häst, alltfrån stödmöjligheter till djurskyddslagen och föreskrifter/råd till djurägare. Också under rubriken Möjligheter på landsbygden hittar en företagare i den gröna sektorn mycket av intresse.

Read Full Post »

Tips om två seminarier med fokus på relationen häst-människa och hälsoeffekter kring djur och natur.

Den 16 oktober kl 10-16 anordnas ett symposium om interaktionen häst-människa. Det är på Södertörns högskola, söder om Stockholm och kostar inget att delta i. Föreläsarna har helt olika bakgrund men ett gemensamt intresse för hästen och samspelet med den: Marie Zetterqvist-Blokhuis, ridinstruktör och pedagogiklärare, Lena Stenwall och Marica Ljungholm, ridterapeuter verksamma inom psykiatrin i Skellefteå, Yngve Ryd, författare till bland annat Timmerhästens bok, Ingvar Svanberg, etnobiolog som bland annat forskat på sällskapsdjur och hästnomader, Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker, Jonna Bornemark, filosof. Läs mer här.

Den 6 november ordnas seminariet Grön entreprenör – naturens, djuren och trädgårdens betydelse för hälsan på SLU i Alanrp. Seminariet kostar 950 kr + moms och varar 9.30-16. Läs mer här. Observera att dagen tyvärr krockar med vårt eget stora företagarseminarium på Strömsholm…

Read Full Post »

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU söker kontakt med ägare till klapphingstar, dvs hingstar som inte har släppt ner båda testiklarna i pungen. Man vill genom blodprov studera genetiken bakom defekten kryptorchism. Läs mer här.

Read Full Post »

Det finns alltid ny kunskap att ta till sig. Fackkunskapen runt islandshästen brukar vi lösa på egen hand, hur många av de svenska islandshästföretagarna var till exempel inte på clinic på Strömsholm med Eyjólfur Ísólfsson helt nyligen?

Men kurser som utvecklar det allmänna företagandet – finns det? Jo då, det kan finnas lokalt och till låg kostnad i t ex den egna kommunen såsom näringslivsföreningar, särskilda nätverk som sporrar kvinnors företagande, nyföretagarcentrum, ALMI, högskolor brukar ordna specialkvällar, organisationer som LRF och Hushållningssällskapet har kurser och träffar. Även en myndighet som Länsstyrelsen arrangerar mycket bra kurser.

Ett sätt att få reda på vad som ordnas är att gå in på en sajt som LRF står bakom. Den heter www.kompass.lrf.se. Deras motto är att tillgodose de svenska landsbygdsföretagarnas behov av kompetensutveckling och vara en hjälp att hitta lättare i ett stort utbud. Gå in och kolla deras sida. Du kan söka på ämnen du är särskilt intresserad av eller helt enkelt bevaka ditt geografiska område. Du kan prenumerera på en e-posttjänst och få kursutbudet dig tillsänt. Kurserna har olika arrangörer (inte bara LRF) och du får själva hålla koll om du tillhör målgruppen för kursen.

Här följer några exempel:

Internationell ridturism i Skåne, sista anmälningsdag den 18 september.

Kurs i hästföretagande – Västra Götaland, fem tisdagar 9.30-16, sista anmälningsdag 30 september.

Kurs i Parasitstrategier i betesmarken, Skåne.

Kurs i affärsjuridik för landsbygdsföretag i Borås.

Halländsk kultur och natur, en inspirationsstudieresa för gårdsturism.

Förutsättningar för grön omsorg i Småland och Öland.  

Att sätta rätt pris och våga ta betalt – Västra Götaland.

Våga starta-eget – Kristianstad.

Read Full Post »

Stiftelsen Svensk Hästforskning (SSH) söker forskare som vill arbeta med projekt som rör ”Hästens roll för människan, samhället och miljön”. SSH är angelägna att det sker forskning utöver den traditionellt veterinärmedicinska forskningen och i år har man ett extra stort fokus på samhällsaspekten av hästhållning och hästnäring.
– För att förstå att hästen och hästnäringen verkar på flera arenor är det viktigt att belysa hur detta påverkar oss så att vi kan skapa bättre förutsättningar för framtiden. Just nu välkomnar vi bland annat ansökningar som rör hästnäringens samhällsekonomiska betydelse, tillväxt och företagande inom hästnäringen och rehabilitering av människan med bruk av häst, säger Peter Kallings, veterinär och forskningschef för SSH i ett pressmeddelande.

Read Full Post »

P1010028Avelsklubben Idunn i SIF har lagt ut en enkät som rör en kärnverksamhet – uppfödning av islandshästar. De vill få fram en tydligare bild av hur islandshästavel bedrivs i Sverige idag.  Skatteverket jobbar med nya riktlinjer för att underlätta enhetlig bedömning vid inkomstbeskattning av hästverksamhet (dnrmålnr/löpnr/: 131 342327-09/111). Skrivelsen finns här. Bl a handlar den om gränsdragningen mellan hobby och näring. En annan fråga är hur lång tid ett uppbyggnadsskede kan vara i ett företag innan intäkter kommer. Avel är en näringsgren som tar tid, i synnerhet på ridhästsidan. I diskussioner med myndigheter är det viktigt att kunna påvisa  hur verkligheten ser ut. Svaren behandlas anonymt.

Read Full Post »

Older Posts »