Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I december bildades en branschorganisation för yrkesverksamma hästföretagare, oavsett inriktning på verksamhet med häst. Hästföretagarna är namnet på den nationella organisationen. De ska arbeta med viktiga frågor  för näringen som är av generell karaktär, t ex skatter, lagar och regler, djurskyddsfrågor, allemansrätt, miljöfrågor mm. Ett stödjande kollegialt sammanhang ska organisationen också kunna fungera som. Medlemskapet kostar 300 kr för 2011. En interimsstyrelse är vald som ska arbeta till april 2011 då medlemsmöte hålls och styrelse väljs. Vid detta möte ska också serviceavgifter bestämmas men man kan alltså redan nu gå med i Hästföretagarna. Läs mer på den helt nystartade hemsidan. Vill du bli medlem så mejla till infoadressen så får du alla uppgifter. Interimsstyrelsen består av: ordförande Aja Blomberg Andersson (Falkenberg), sekreterare Åse Ericson (Falköping), kassör Peter Wirtberg (Götene), vice ordförande Annelie Andersson (Stockholm), ledamoter: Margareta Bendroth (Ulricehamn), Maria Kjellberg (Kungälv) samt Helena Richardsson (Göteborg). Det finns också en aktiv grupp på Facebook under namnet Hästföretagarna.

Dax att boka in årets islandshästföretagarseminarium. Sedan länge har datumet 29-30 oktober varit ute – nu finns också ett innehåll! Sista anmälningsdag är 12 oktober så anmäl er nu.

Denna gång håller vi till i Uppsala på Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Start vid lunch på fredagen med en unik företagare i form av Håkan Strotz som driver upplevelsebaserade familjeföretaget Urnatur på Omberg. Skogseremitage och design i skön kombination. Håkan kommer bl a att tala om förmågan att ta betalt för in unikitet. Därefter möter vi veterinären och forskaren Johan Bröjer från SLU som ska föreläsa om senaste rönen inom fångforskning. Det blir diskussion om vårt fortsatta nätverkande tillsammans med SIF och därefter gemensam middag.

På söndagen möter vi Karin Klerfelt som är konsult i affärsmannaskap med ett särskilt intresse för marknadsfrågor. Karin har varit islandshästföretagare en gång i tiden då hon och hennes man Anders drev turridningsfirma som utvecklades till konferensverksamhet på västkusten. Karins företag heter Astarcan och hon är även ambassadör för kvinnors företagande.

Kostnad 600 kr, föreläsningar och lokaler är subventionerade av medel från Jordbruksverkets satsning på oss. Resa och logi bokar och betalar var och en själv. Här finns inbjudan med anmälningsblankett.

Så möt upp – 120 företagare kom förra gången – hur många blir vi denna gång?

Den 23-24 september 2010 anordnar ”Nätverket för ridleder och körvägar i Sverige”, ett projekt som idag drivs av Hushållningssällskapet Väst, två seminariedagar. Det blir praktiska förevisningar blandat med föredrag och diskussioner. På programmet står miljöträning av häst med Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist. Ulla-Carin har 29 års erfarenhet som ridande polis i Stockholm, bl a känd för sin Utter, och har haft ansvaret för polishästarnas utbildning.

Utöver detta blir det föredrag om ridning i landskapet, finansieringsmöjligheter, föreningsformer, landsbygdsnätverk, allemansrätt, framtidsdiskussion kring nätverket för ridleder och körvägar, mm mm.

Torsdagen den 23:e september håller man till på Värmdö och på fredagen den 24:e i KSLA:s lokaler i Stockholm (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin). Själva seminariet är kostnadsfritt men var och en står för resa, mat och övernattning. Maten under seminariet kostar 350 kr. Kontaktperson på Hushållningssällskapet Väst är Anna Lundberg tel 070-63 62 163 eller mejl anna.lundberg@hush.se.

Här ligger inbjudan.

Från och med den 1 augusti 2010 gäller följande nya regler för hästhållning:

* Stallinredning ska tåla hästsparkar och boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses.

* Hästar ska dagligen få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

* Hästar får inte stå uppstallade i spilta mer än 16 timmar per dygn.

De springande punkterna i ändringarna som jag ser det är: hästen ska ha sällskap. Hästar är sociala djur som lever i flockar i vilt tillstånd. Isolering av tamhästar kan ge upphov till bland annat stereotypier, apati och andra tecken på ökad stress, säger Jordbruksverkets Sara Gabrielsson på enheten för häst, fjäderfä och vilt. Att inte tillgodose hästens behov av social kontakt anser Jordbruksverket inte är förenligt med god djurhållning. Hästars behov av att röra sig fritt ska tillgodoses. Hästar är djur som naturligt ägnar en stor del av dygnet åt att röra sig. Vetenskapliga studier har visat att behovet av att röra sig fritt både är kopplat till beteende och till fysiska behov. Hästar som hålls inne får fysiska besvär. Det finns också ett samband mellan hagvistelse och bentäthet, där hästar som fått vistas i hage en stor del av dygnet fått högre bentäthet än hästar som bara stått i box och ridits, säger Sara Gabrielsson.

Läs mer om de nya reglerna på Jordbruksverkets hemsida.

Nyligen publicerades en enkät som Agneta Sandberg, en studerande vid SLU, skickade ut till hästuppfödare i Västra Götaland angående beteendestörningar hos häst. Här kan ni läsa examensarbetet. Det var intressant att läsa att islandshästuppfödarna är de som är mest likformiga i sitt sätt att föda upp hästar av alla uppfödargrupper som tillfrågats. Närmare 90 % av islandsfölen föds upp i lösdrift eller i gruppbox. Den genomsnittliga åldern för fölens avvänjning för alla rasgrupper var 7,6 månader. 87 % av alla hästar, oavsett ras, hade direkt social kontakt med andra hästar vilket gladde författaren. Hur många individer som hade beteendestörningar hade hon dock ej helt fått fram utan bara en uppskattning av hur många uppfödare som sett olika slags stereotypier. Hagvandring och läppklapper låg i topp med 9 % vardera medan så många som 40 % sett träätning. Men här resonerade många uppfödare att man var osäker på om träätningen verkligen var ett uttryck för stress och stereotypi, snarare ett uttryck för ett naturligt behov. Flera av trätuggarhästarna hade fri tillgång på grovfoder. Att lägga ut sly och grenar, förutom tillräcklig mängd stråfoder, är ett sätt att låta hästarna få utlopp för sitt behov, anser författaren och flera av uppfödarna.

Text och foto: Åse Ericson

Islandshästföretagarna representeras av Åse Ericson vid ett möte om Regionala hästforum på Hästsportens Hus i Stockholm den 15 juni. ”Hästnäringen ska samverka kring gemensamma intressefrågor med fokus på hållbar tillväxt” står det på agendan och HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse är värd. Vårt nätverk har fått en punkt på dagordningen och jag ska presentera oss för representanter som i nuläget mest kommer från Svenska Ridsportförbundet. Mötet är en första ”kick-off” och dDet ska utföras pilotstudier på regionalt samverkansarbete i några första län som projektet valt ut. Läs mer om projektet här, det är finansierat av Livskraftigt Hästföretagande.

 

Onsdag den 2 juni träffar hästfolk från alla näringar svenska politiker på HNS -Hästnäringens Nationella Stiftelses initiativ. Dagen kallas ”Framtida Hästkrafter – dialog, debatt och visioner”. Journalisten och debattledaren Lennart Ekdal håller i frågetrådarna under dagen och Sveriges jordbruksminister är på plats. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor. För SIF deltar generalsekretarere Anna Albinsson och ordförande Göran Fernsund. De har fått sig tillsänt Islandshästföretagarnas 10 synpunkter på det hästskatte-PM som vi har en del synpunkter på. Läs mer om dagen här.

Den internationella organisationen ISES (International Society for Equitation Science) har världskonferens i Uppsala och på Strömsholm den 31 juli- 2 augusti 2010. På schemat står: samverkan häst och ryttare-fysiskt och psykiskt under inlärning och träning med bla Andrew MacLean och Lars Roepstorff. Hästarbete i praktiken – att träna hästar och lära ut till ryttare samt Människors säkerhet och hästars välfärd – två sidor av samma mynt med bl a Jan Ladewig.

Alla är välkomna, medlemmar i ISES har viss rabatt. Om man anmäler sig innan den 9 juni kostar seminariet 2875 kr och då ingår också luncher, kursdokumentation samt resan till Strömsholm.

Läs mer här.

Kryssa för fredag-lördag den 29-30 oktober 2010 i kalendern. Då blir det riksseminarium för Islandshästföretagarna för tredje gången. Denna gång troligen i trakten av Uppsala-Stockholm för att underlätta för våra långresande gäster. Vi räknar med att förutom att fortbilda oss och umgås med varandra, även ta ett steg framåt vad det gäller formaliserandet av nätverket Islandshästföretagarna som förening/organisation. Medlemmar i nätverket får direkt inbjudan via mejl.

Ridleder poppar upp här och var i Skåne – nu senast i Trelleborgs kommun vilket blir den första av sitt slag i den kommunen (i alla fall officiell sådan).

Läs mer här.

Glad nyhet för hästföretagare i Halland. Nu finns medel för att driva projektet Tema Företagsutveckling häst i Halland under tre års tid. Håll ögon och öron öppna för olika arrangemang kring företagsutveckling genom hemsidan för HästHalland och tveka inte att ta kontakt om du vill utveckla din verksamhet t ex genom samverkan med andra. Läs mer här.

Fakta: Projektet Företagsutveckling Häst syftar till att skapa förutsättningar som leder till fler hållbara och livskraftiga företag och affärsmässiga företagare inom området häst i Halland. Projektet kommer också att arbeta med insatser för att utveckla nya produkter, tjänster och marknader för företagarna inom hästnäringen i länet.

Företagsutveckling Häst är ett initiativ från de halländska kommunerna som tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet Halland äger och driver projektet. Projektet finansieras av de halländska kommunerna, Region Halland, LRF, Hushållningssällskapet Halland och genom Landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen Halland.